Publicera väntetiderna på nätet

Era patienter förväntar sig uppdaterad och relevant information. Väntometern är namnet på vår tjänst för dig som bedriver mottagningsverksamhet inom sjukvård. Vi erbjuder ett enkelt sätt att publicera mottagningens väntetider på er hemsida. Givetvis kan man också visa aktuell väntetid på en infoskärm i väntrummet. 

Våra kunder

Varför visa väntetiderna?

0
Jämna ut toppar/dalar i patientflödet
0
Håll patienterna uppdaterade
0
Ge patienterna rimliga förväntningar.

 

Era patienter vill inte vänta längre än nödvändigt, samtidigt som du som vårdgivare inte vill ha ett väntrum fullt med irriterade patienter. Väntometern jämnar ut toppar/dalar i ert patientflöde samtidigt som patienterna upplever er mottagning som modern och patientcentrerad.

Väntometer på er hemsida

Varje dag förlitar sig tusentals patienter på uppdaterad information från Väntometern. qCruncher möjliggör publicering av er aktuella kösituation direkt på er hemsida.

  • Uppdaterad information som driver trafik till er hemsida
  • Ge patienterna rimliga förväntningar. De patienter som väljer att söka till er mottagning, även om det är en stressig dag, får rimliga förväntningar på vilka väntetider ni har för närvarande. Väntometern gör att er webbsida upplevs som relevant och uppdaterad.
  • Enkel integration på er hemsida. Integrationen tar ca 5 minuter.

Överskådlig statistik 

qCruncher ger dig överskådlig statistik. Få bättre koll på när patienterna kommer så att ni kan ni lägga schemat bättre och göra er organisation effektivare. Kopplingen till ert journalsystem gör det möjligt att få unik statistik som är svår att samla in på annat håll.

I vårt unika loggverktyg kan ni vecka för vecka, eller minut för minut i realtid följa hur flödet av patienter ser ut till mottagningen. Det är också möjligt att få rapporten mailad till sig i slutet av varje vecka.