Live demo

Det bästa sättet att förstå hur Väntometern fungerar är att helt enkelt pröva själv! Här har du tillgång till en ”live” demonstration över hur Väntometern fungerar. Här nedtill finns en fungerande version av väntometern så som den kan visas på er webbsida. Layout och funktion av väntometern kan också anpassas efter era behov. Väntometern kan också visas på en info-tv i väntrummet, som tex på västerledens vårdcentral på bilden här.

1) Så här kan väntometern se ut på er hemsida:2) För att ändra väntometerljus:
Klicka här för att öppna receptionsvyn >>

Kan styras manuellt

Personalen i receptionen kan själva uppdatera väntometern. Systemet är designat så att väntometern behöver minimalt underhåll – receptionspersonalen uppdaterar väntometern endast när det är mycket folk på mottagningen. Ändrar man till tex rött ljus kommer systemet efter ett givet tidsintervall automatiskt att ändra till gult och därefter grönt ljus.

Så här fungerar det manuella läget

  • Om man inte uppdaterar Väntometern visas grönt ljus. Vid automatiskt läge styrs väntometern utifrån tex ert journalsystem.
  • Om det är mer folk än vanligt på mottagningen ändrar personalen i receptionen till lämpligt trafikljus. Att ändra ljus är mycket enkelt, endast två musklick bort från valfri dator. Ingen inloggning krävs.
  • Om man ändrar till tex rött ljus kommer systemet efter ett givet tidsintervall automatiskt att ändra till gult och därefter grönt ljus. På så sätt blir arbetet att uppdatera väntometern så litet som möjligt.

Kan styras automatiskt

Att arbeta med sjukvård kan ibland bli stressigt. Därför har stor möda lagts ned att göra Väntometern så enkel och smidig att integrera i er verksamhet. Vårt automatiska läge innebär därför inget merarbete för personalen.

Så här fungerar det automatiska läget:

  • Om ni önskar går det att på förväg ställa in ett visst väntometerljus vissa tider/veckodagar – praktiskt om ni till exempel alltid har många som söker till er måndag morgon.
  • Efter några veckors användning har systemet lärt sig hur ert patientflöde ser ut, och kan självständigt uppdatera väntometern. Då behöver er personal endast uppdatera väntometern vid extremfall.
  • Det är också möjligt att ansluta väntometern till moderna kundhantering/kölapps/patienthanteringssystem, och då sköter sig väntometern förståss helt automatiskt. Vi har tekniska lösningar färdiga för de flesta användningsområden.